SAMSAT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
14.05.2018 TARİHİNDE SAAT 15.00’TE YAPILACAK 2018/1
OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİDİR
 
  1. Birlik Başkanı Kaymakam Sedat SEZİK’ in açılış konuşması
 
  1. Gündemin okunması
 
  1. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 7. maddesi gereğince; İki yıl görev yapmak üzere iki divan katibinin seçimi
 
  1. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 12. maddesi gereğince; Bir yıl görev yapmak üzere muhtarlarımız arasından iki encümen üyesi ve iki yedek üyenin seçimi
 
  1. 2017 yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli, Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Kesin Hesap Cetveli ve Bilançonun incelenmesi ve oylamaya sunulması
 
  1. Birlik hizmet aracı olarak alınan ve Kaymakam makam aracı olarak kullanılan 02 SA 133 plakalı 2009 model Skoda marka aracımız 31.01.2018 tarihinde kaza yapmıştır. Birlik Başkanı tarafından gerekli satış işlemleri yaptırılmıştır. Birlik tüzüğünün "Encümenin Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesi hükmü gereğince Birlik Meclisine bilgi verilmesi, 
 
  1. Sulama hizmetlerinin yürütülmesi işlerinin görüşülmesi,
 
  1. Birlik çalışmaları hakkında Meclis üyelerine bilgi verilmesi,
 
  1. İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarına söz verilerek önerilerinin dinlenmesi
 
  1. Birlik Başkanı Kaymakam Sedat SEZİK’ in teşekkür ve kapanış konuşması
 
 
 
 
 
                                                                                                             Sedat SEZİK
                                                                                                            Kaymakam V.
                                                                                                            Birlik Başkanı